CONGRATULATIONS

Boundary Waters Champions 2020! 

Minnesota Congressional Districts:

Minnesota State Senate:

 • Jen McEwen (SD7)

 • Sen. Jerry Newton (SD37)

 • Sen. Chris Eaton (SD40)

 • Rep. Mary Kunesh-Podein (SD41)

 • Ann Johnson Stewart (SD44)

 • Sen. Ann H Rest (SD45)

 • Sen. Steve Cwodzinski (SD48)

 • Sen. Melisa Franzen (SD49)

 • Sen. Melissa Wiklund (SD 50)

 • Sen. Matt Klein (SD 52)

 • Lindsey Port (SD56)

 • Sen. Greg Clausen (SD57)

 • Sen. Kari Dziedzic (SD60)

 • Sen. Scott Dibble (SD61)

 • Omar Fateh (SD62)

 • Erin Murphy (SD64)

 • Sen. Sandy Pappas (SD65)

 • Senator John Marty (SD 66)

 • Sen. Foung Hawj (SD67)

Minnesota House of Representatives:

 • Heather Keeler (04A)

 • Rep. Jennifer Schultz (07A)

 • Rep. Todd Lippert (20B)

 • Liz Boldon (25B)

 • Rep. Tina Liebling (26A)

 • Rep. Kelly Morrison (33B)

 • Rep. Kristin Bahner (34B)

 • Rep. Erin Koegel (37A)

 • Rep. Shelly Christensen (39B)

 • Rep. Samantha Vang (40B)

 • Rep. Connie Bernardy (41A)

 • Sandra Feist (41B)

 • Rep. Kelly Moller (42A)

 • Rep. Jamie Becker-Finn (42B)

 • Rep. Peter Fischer (43A)

 • Cedrick Frazier (45A)

 • Rep. Mike Freiberg (45B)

 • Rep. Cheryl Youakim (46B)

 • Rep. Laurie Pryor (48A)

 • Rep. Heather Edelson (49A)

 • Rep. Michael Howard (50A)

 • Rep. Andrew Carlson (50B)

 • Liz Reyer (51B)

 • Rep. Tou Xiong (53A)

 • Rep. Steve Sandell (53B)

 • Rep. Fue Lee (59A)

 • Esther Agbaje (59B)

 • Rep. Sydney Jordan (60A)

 • Rep. Mohamud Noor (60B)

 • Rep. Frank Hornstein (61A)

 • Rep. Jamie Long (61B)

 • Rep. Hodan Hassan (62A)

 • Rep. Aisha Gomez (62B)

 • Rep. Jim Davnie (63A)

 • Emma Greenman (63B)

 • Rep. Kaohly Her (64A)

 • Rep. Dave Pinto (64B)

 • Rep. Alice Hausman (66A)

 • Athena Hollins (66B)

 • Rep. Jay Xiong (67B)